Certifikacijska služba

Certifikacijska služba

 

Do sprememb v obsegu certifikacije in s tem vsebine certifikata, pride takrat kadar:

  • narocnik spremeni sedež podjetja ali obrata, cigar proces proizvodnje je bil certificiran,
  • se spremeni lastniška struktura narocnika,
  • se proces proizvodnje skrci ali povcča v okviru istega   gradbenega proizvoda (druga frakcija), ali v okviru enega oziroma več  obratov,
  • se spremenijo zahteve standardov, ki so podlaga za presojo skladnosti sistema kontrole (obvladovanja) proizvodnje,
  • narocnik uvede drugačen tehnološki proces pri proizvodnji istega izdelka (agregata).

Če   spremembe, navedene v predhodnem odstavku, relevantno vplivajo na   certificiranje skladnosti sistema kontrole (obvladovanja) proizvodnje   pri vložniku, se certifikacijski organ lahko odloči za ponovno presojo v   celoti.
Pri razširitvi oziroma kršenju obsega certifikacije (druga   frakcija, drugi obrat) se z vložnikom sklene dodatek k osnovni pogodbi o   certificiranju. V primeru razširitve oziroma krcenja obsega   certifikacije veljajo za vložnika isti pogoji in enak postopek kot za   začetni postopek certificiranja.