Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost

Podjetje AKTIM d.o.o. je izvedlo že več različnih študij na podrocju   cestogradnje. V nadaljevanju so naštete nekatere izmed njih:

  • meritve tornih sposobnosti z mersko napravo »SCRIMTEX« na 3.500 km državnih cest in AC,
  • strokovno raziskovalne naloge s področja tornih sposobnosti   silikatnih kamenin, uporabnosti EF pepela iz TE Šoštanj in sodelovalo   pri študiji ureditve sanitarnih deponij,
  • raziskave zveznosti in ustreznosti plasti v nosilnih slojih vozišča,
  • primerjava modelov in vsebin pregledov vozišč,
  • uporaba recikliranega betonskega agregata pri gradnji cest.