Certifikacijska služba

Certifikacijska služba

 

Postopek certificiranja, ki ga   izvaja certifikacijska služba podjetja AKTIM za podelitev in vzdrževanje   certifikata skladnosti sistema kontrole proizvodnje, je sestavljen iz   štirih »operativnih faz«:

  1. Vloga
  2. Zacetni pregled obrata in sistema kontrole proizvodnje, ki lahko vključuje predpresojo in ponovno presojo
  3. Izdaja certifikata
  4. Stalni nadzor sistema kontrole proizvodnje