Certifikacijska služba

Certifikacijska služba

 

V prilogah ZA harmoniziranih standardov iz družine kamenih agregatov   in bitumenskih zmesi so navedene naloge proizvajalca in priglašenega   organa glede potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov, kot je zahtevano v Uredbi (EU) št. 305/2011 o gradbenih proizvodih – CPR.

Naloge proizvajalca Kontrola sistema proizvodnje
Začetni tipski preskus
Naloge priglašenega
organa
Certificiranje sistema kontrole proizvodnje in nadzora nad njo Začetni pregleda obrata in sistema kontrole proizvodnje
Stalni nadzor sistema kontrole proizvodnje