Certifikacijska služba

Certifikacijska služba

 

Naloga certifikacijskega organa je tudi, da nadzoruje uporabo certifikatov, ki jih izda. Ta nadzor obsega:

  • pregled uporabe certifikatov ob rednem nadzornem obisku pri vložniku,
  • spremljanje poslovnih in tehničnih informacij v časopisih in   drugih medijih kot tudi spremljanje katalogov in publikacij, ki jih izda   vložnik,
  • reševanje pritožb, ki se nanašajo na uporabo certifikata s strani kupcev.

Razlog za začasni ali stalni odvzem certifikata je, kadar:

  • vložnik navkljub opozorilu certifikacijskega organa ne opusti   zavajajujoče uporabe certifikata pri prodaji proizvodov, v oglasih, ali   drugih medijih,
  • vložnik kupca zavaja s certifikatom, ki ni bil izdan za proizvodni proces dobavljenega gradbenega izdelka (frakcije agregata),
  • po drugem nadzornem obisku certifikacijski organ ugotovi, da   opažene neskladnosti niso odpravljene, da se neskladnosti nadaljujejo in   da so bila poročila o odpravi neskladnosti zavajajoča.

Po   posebnem poročilu certifikacijske službe sprejme odločitev o začasnem   ali celotnem odvzemu certifikata direktor. Pritožbo zoper ta sklep,  kadar je vložena, obravnava in o njej odloči odbor za certificiranje.  Zoper sklep Odbora za certificiranje pa ima vložnik možnost pritožbe na   ustrezno službo Ministrstva za gospodarstvo po določbah ZUP.
Med začasnim odvzemom certifikata mora vloik zagotoviti:

  • da se na tržišču ne pojavijo neskladni proizvodi,
  • da vložnik neskladne proizvode podvrže korektivnim ukrepom in, ce je potrebno, neskladne proizvode umakne s tržišča.