Inženiring

Inženiring

Dejavnosti inženiringa so:

  • projektiranje in tehnično svetovanje,
  • dimenzioniranje konstrukcij prometnih površin,
  • kontrola kvalitete tehnoloških postopkov, skladnosti proizvedenih in vgrajenih cestogradbenih materialov ter voziščnih kontrukcij,
  • izvaja konzultantske storitve,
  • opravlja izvedeniša mnenja,
  • podaja geološko-geomehanska porocila in
  • izvaja geomehanske preglede temeljnih tal in geomehanski nadzor med izvajanjem del.