Certifikacijska služba

Certifikacijska služba

  • Pravilnik o certificiranju
  • Smernica za presojo FPC
  • Aprila 2004 je podjetje AKTIM d.o.o. z odloobo Ministrstva za   gospodarstvo RS, št. 3210-8/2003-13 določeno za certifikacijski organ za   izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje in nadzora nad njo v   skladu z zahtevami tehnicnih specifikacij SIST EN 12620, SIST EN 13043,  SIST EN 13055-1, SIST EN 13139, SIST EN 13242, SIST EN 13383-1 in SIST   EN 13450,  (sistem 2+).